Βάρος 585 σε gr
1,8 gr
Α-ΒΡ 08 Κ.(Μ)Α-ΒΡ 08 Κ.(Μ)

1,8 gr
Α-ΒΡ 08 Λ.Α-ΒΡ 08 Λ.

1,8 gr
Α-ΒΡ 08 Ρ.Α-ΒΡ 08 Ρ.

1,1 gr
Α-ΒΡ 030 Κ.Α-ΒΡ 030 Κ.

1,1 gr
Α-ΒΡ 030 Λ.Α-ΒΡ 030 Λ.

2,5 gr
Α-ΒΡ 026 Κ.Α-ΒΡ 026 Κ.

2,5 gr
Α-ΒΡ 026 Ρ.Α-ΒΡ 026 Ρ.

2,0 gr
Α-ΒΡ 014 Κ.Α-ΒΡ 014 Κ.

2,1 gr
Α-ΒΡ 022 Λ.Α-ΒΡ 022 Λ.

2,3 gr
Α-ΒΡ 024 Κ.Α-ΒΡ 024 Κ.

1,7 gr
Α-ΒΡ 029 Κ.Α-ΒΡ 029 Κ.